הרשמה

חדשות

  • 30/11/2017
  • 28/08/2017
  • 14/06/2017
סיור וירטואלי

טיהור ומיחזור מים בשיטת האגנים הירוקים

טיהור וטיוב מים
בשיטת אגנים ירוקים

 

בכפר הנוער יוענה ז'בוטינסקי פועלת מערכת אגנים ירוקים שבה מטוהרים חלק ממי הביוב של הכפר, מערכת אגנים ירוקים היא מערכת של בריכות שבהם מצע וצמחיה, מי הביוב עוברים דרך הבריכות ומיקרואורגניזמים הגדלים במצע ועל ש ורשי הצמחים מפרקים את המזהמים שבמים ובכך מטהרים אותם.

המערכת בצורתה הנוכחית תוכננה ע"י חברת מורן ייעוץ ופיתוח בשנת 2007.

 

מבנה המערכת

המערכת כוללת משאבה השואבת את מי הביוב (מים שחורים) ומעבירה אותם למכל שיקוע שבה מתבצע הטיהור הראשוני של המים על ידי שקיעת המוצקים הנמצאים במי הביוב לתחתית המכל, ממכל השיקוע עוברים המים לשלוש בריכות שבהם מתבצע תהליך הטיהור השניוני על ידי סינון המוצקים הקטנים יותר שבמים על ידי המצע ושורשי הצמחים, פרוק החומר האורגני על ידי המיקרו אורגניזמים המתפתחים על המצע ושורשי הצמחים וקליטת החנקות והזרחות על ידם, לאחר סיום תהליך הטיהור עוברים המים למכל איגום ולהשקיית צמחים במכלי גידול.

 

 

 

 


 

צמחים ובעלי חיים באגן

הצמחייה באגן הירוק מתפתחת ומשתנה משנה לשנה, בשנת 2010 שלט בבריכה הראשונה הסוף, בבריכה השנייה האירוס הענף ובשלישית הערברבה והגומא הענף, בשנת 2012 קרסו הסוף והאירוס, ובעוד שבבריכה הראשונה השתלט מדד זוחל נראה שבבריכה השנייה האירוס משתקם ובשלישית ממשיכים לשלוט הגומא הענף והערברבה.

הצמחייה העשירה והמים מושכים בעלי חיים, בעיקר בולטים הדו חיים והציפורים, מהדו חיים נמצאים באגן הקרפדה והאילנית ומהציפורים נמשכים לאגן השלדג לבן החזה והציפור כחול חזה, בסביבות האגן מקנן באביב הסיקסק והבז.

 

 


איכות המים באגן

 

עומס הידרולוגי  –   724 קוב/מטר (ספיקת האגן- 50,000 ליטר).    

                                                                                                                                           

אופן שאיבת המשאבה : חמש שאיבות ביום , כל שאיבה אורכת כ-20 דקות , בכל שאיבה מועברים 10,000 ליטר.

                                            

 

מי ברז

בור שיקוע  טיפול ראשוני

(מי כניסה)

אגן שניוני

אגן שניוני מתקדם

אגן סופי

מליחות                                            ( ms )

ממוצע

0.593

 

0.653

0.76

0.826

0.873

 

סטיית תקן

 

0.020

 

0.035

0.026

0.023

0.025

עכירות

(ntu)

ממוצע

1.273

 

57.873

5.205

7.028

0.725

 

 

סטיית תקן

 

0.045

 

2.750

0.295

0.664

0.084

זרחות                                            ( mg/l )

ממוצע

0

 

2.166

1.2

0.5

0.2

 

סטיית תקן

 

0

 

0.288

0.2

0.1

0.1

חנקות        ( mg/l )

ממוצע

 

0

 

9.666

8

5.666

1.733

 

סטיית תקן

 

0

 

0.577

0

1.154

0.251

 

 

  עבודות מחקר המתבצעות באגנים

          מחקר מדעי ביוענה ז'בוטינסקי (קישור לאתר המחקר המדעי בבית הספר).

          מחקר בנושא השפעת עומס הידרולוגי במערכת אגן ירוק על איכות מי הקולחין בסיום התהליך.

 

רקע מדעי

          ד"ר אבני גפני פועלי הניקיון של הטבע (רקע אודות  אגנים ירוקים)

          תקנות בריאות העם איכות מי קולחין

          דר אבי גפני אגנים ירוקים-חלופה מעשית

          פרויקט אגנים ירוקים הוד השרון

 

למצגת...