הרשמה

חדשות

  • 30/11/2017
  • 28/08/2017
  • 14/06/2017
סיור וירטואלי

קיר ירוק

קיר ירוק היא דרך לפיתוח אזורים ירוקים בשטח בנוי, מרבית בתי הספר סובלים ממחסור חמור באזורים ירוקים, גם בבתי ספר שיש בהם אזורים שאינם שמלת בטון ומלט, הם לרוב מוזנחים ובניית קיר ירוק מבקבוקים ממוחזרים היא דרך ליצור אותם ובנוסף לחנך לחשיבות שטחים ירוקים ולמיחזור.

בתמונות ניתן לראות את תלמידי י'5 בשלבי הקמת הקיר הירוק.
לתמונות לחץ כאן.