הרשמה

חדשות

  • 30/11/2017
  • 28/08/2017
  • 14/06/2017
סיור וירטואלי

חטיבה עליונה

חטיבה עליונה

בחטיבה העליונה לומדים התלמידים לקראת בחינות הבגרות בשלוש רמות בחינה שונות: 3 יחידות, 4 יחידות ו-5 יחידות לימוד.

תלמידי 3 יחידות נבחנים בשלושה שאלונים בכל אחת משנות החטיבה העליונה, ותלמידי 4 ו-5 יחידות נבחנים בשני שאלונים בכיתה י"א ובכיתה י"ב.

קישורים:

-          תכנית הלימודים במתמטיקה לחטיבה העליונה

(יקשר ל: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/ )

 

-          שאלוני בחינות הבגרות משנים קודמות

(יקשר ל: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/BagrutShanimKodmot.htm )

                

-          דף נוסחאות לתלמידי 5 יחידות

(יקשר ל- http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3B5F6DE8-EF8D-4F7E-BA96-A5E2DCB5DB2A/146434/5MATHFormula.pdf

-          דף נוסחאות מורחב ל-5 יחידות

קישור: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3B5F6DE8-EF8D-4F7E-BA96-A5E2DCB5DB2A/119745/5m.pdf

 

-          דף נוסחאות לתלמידי 4 יחידות

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A12ECCF0-2F89-4C00-AD04-E8266B837E8A/119742/4Yachal1.pdf

-          דף נוסחאות מורחב ל-4 יחידות

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A12ECCF0-2F89-4C00-AD04-E8266B837E8A/119746/4m.pdf

 

דף נוסחאות לתלמידי 3 יחידות

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A12ECCF0-2F89-4C00-AD04-E8266B837E8A/146439/3MATHFormula.pdf

 

-          דף נוסחאות מורחב ל-3 יחידות

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A12ECCF0-2F89-4C00-AD04-E8266B837E8A/119743/3.pdf