הרשמה

חדשות

  • 30/11/2017
  • 28/08/2017
  • 14/06/2017
סיור וירטואלי

חטיבת ביניים

חטיבת הביניים

בחטיבת הביניים, כיתות ז-ט' לומדים התלמידים את יסודות האלגברה והגיאומטריה.

הדגש הוא על פיתוח מימנויות מתמטיות – אלגבריות וגיאומטריות תוך הכנת התלמידים לקראת הלימודים בחטיבה העליונה.

קישורים:

תכנית הלימודים בחטיבת הביניים

(יקשר ל: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativatBeinayim/

אתר ספרי הלימוד הנלמדים בבית הספר – mathstar

            (קישור ל: www.mathstar.co.il )

דפי העמקה לתלמידים מתקדמים

            (קישור: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativatBeinayim/mikbaei_sheelot.htm

                               

במקביל ללימודים השוטפים, מתקיימת בחטיבת הביניים תכנית לימודים במסגרת העתודה המדעית טכנולוגית הכוללת העשרה והעמקה במתמטיקה לתלמידים מצטיינים. למידע על התכנים הנלמדים בתכנית לחצו כאן (קישור: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativatBeinayim/atuda.htm

 

קישור לאתר חידות ושעשושי מתמטיקה – אלף אפס: http://alefefes.macam.ac.il/