הרשמה

חדשות

  • 30/11/2017
  • 28/08/2017
  • 14/06/2017
סיור וירטואלי

תכנות צד לקוח

תכנית לימודים

1. HTML

2. HTML5 

3. JQuery 

4. CSS3 

5.   JavaScript

6.  מולטימדיה וגרפיקה

7.   בניית משחק

ציוד

·   מחברת

·  ניילונית

·  דיסק און קי

· תוכנות

·  NOTEAPD ++

· Visual Web Developer express 2010 - http://go.microsoft.com/?linkid=9730788

חוקים במעבדה

· קבצים של המורה יופצו בתיקיית המורה

·  יש לשמור את הקבצים שלכם בכונן D

·   יש לשמור בקביעות

אתרים להתקדמות עצמית

·    http://www.w3schools.com/

·   http://www.devschool.co.il/Homepage.aspx

·  http://moodle.mashov.info/hishtalmoodle/course/view.php?id=110

 

משימות לבית

¨  יש להוריד ולהתקין NOTEAPD ++

¨   יש להוריד ולהתקין Visual Web Developer express 2010 – מדריך: http://webmaster.org.il/articles/visual-studio-express-installation

 

מצגת אינטרנט

 

HTML

Notepad++מדריך ל

משימות והסבר HTML

Java Script