הרשמה

חדשות

  • 30/11/2017
  • 28/08/2017
  • 14/06/2017
סיור וירטואלי

כץ אנה

שכבת ז'

 עקרונות מודל החלקיקים של החומר 

עקרונות מודל החלקיקים של החומר

ü      כל חומר, בכל מצב צבירה, בנוי מחלקיקים שביניהם רִיק. החלקיקים של חומר מסוים הם אותם החלקיקים בשלושת מצבי הצבירה, והם אינם משנים את הנפח או את המסה במעבר ממצב צבירה אחד לשני .

ü      בין החלקיקים קיימים כוחות משיכה .

ü      החלקיקים נמצאים בתנועה מתמדת ואקראית .

ü      קיימים שלושה אופני תנועה : תנודה , סיבוב ומעתק .

ü      חומרים במצבי צבירה שונים נבדלים זה מזה בסידור החלקיקים, בכוחות המשיכה הקיימים בין

ü      החלקיקים ובאופן תנועת החלקיקים .

ü      במוצק החלקיקים מסודרים ונעים בתנודתיות במקומותיהם, המרחקים בין החלקיקים קטנים, כוחות

ü      המשיכה בין החלקיקים חזקים מאוד .

ü      חלקיקי הנוזל מסודרים פחות מאשר במוצק. בנוסף לתנועה התנודתית הם נעים גם בתנועה סיבובית .

ü      המרחקים בין החלקיקים מעט גדולים יותר מאשר במוצק, ולכן כוחות המשיכה פחות חזקים בהשוואה לכוחות המשיכה בין חלקיקי המוצק .

ü      חלקיקי הגז נמצאים באי סדר, תנועתם תנודתית, סיבובית, ובנוסף, הם נעים בתנועת מעתק. בשל

ü      המרחקים הגדולים בין חלקיקי הגז, כוחות המשיכה ביניהם חלשים מאוד .

ü      התופעה שבה חלקיקי החומר נעים ממקום שבו הם צפופים למקום שבו הם צפופים פחות נקראת פעפוע .

ü      אבקה היא מוצק, והיא מורכבת מאוסף של גרגירים. כל אחד מהגרגירים שומר על צורה קבועה ומתנהג כחומר במצב צבירה מוצק .

ü      לנוזלים שונים צמיגות שונה, כלומר, התנגדות שונה של החומר לזרימה, המושפע מכוחות המשיכה בין החלקיקים .

ü      ההבדל בצמיגות בין חומרים שונים נובע מהבדלים בכוחות המשיכה שבין החלקיקים .

מיומנויות במדע וטכנולוגיה

ü      גרף קווי הוא ייצוג חזותי של מידע אשר מציג קשר בין גורמים. בגרף זה משתמשים כדי לראות שינוי

בערכים של גורם המוצג על ציר y בעקבות שינויים בערכי הגורם המוצגים על ציר ה- X .

ü      כדי להבין את "סיפור" הגרף המסתתר מאחורי עקומת הגרף יש לזהות קודם את המשתנים המיוצגים

בו : כמה משתנים מיוצגים?   מהם שמותיהם?   על איזה ציר כל אחד מוצג? מהו הקשר ביניהם? באילו יחידות הם נמדדים? מה טווח הערכים המוצג על כל ציר? מהן כותרות הצירים?   מהי כותרת הגרף?

ü      גרף אחד יכול לייצג כמה סדרות של מדידות, ובהתאם יכולות להופיע בו מספר עקומות. במקרה זה מוסיפים לגרף מקרא .

 

שאלות תרגול

1.      איזה מבין החומרים שלפניכם ניתן לדחיסה בקלות בטמפרטורת החדר?

א.     נחושת.                  ב. שמן.                                ג. חמצן.                                             ד. נפט.

הסבירו את תשובתכם באמצעות המודל החלקיקי של החומר.
___________________________________________________________________________

 

 

2.      לכלי ריק לחלוטין הוכנסו שני חלקיקים של חומר (כמתואר באיור).
     מה יש בין שני החלקיקים?

א.     אוויר                                   ג. עוד חלקיקים

ב.      ריק (ואקום)                       ד. חמצן

 

3.      בעקבות העברת גז מכלי שנפחו 10 סמ"ק לכלי שנפחו 2000 סמ"ק יחול שינוי ב:

א.     אופן התנועה של חלקיקי הגז                        ג. מרחק בין חלקיקי הגז.

ב.      גודל חלקיקי הגז.                                            ד. מסת חלקיקי הגז.

4.      במזרק פקוק יש 20 סמ"ק של אצטון. הניחו את המזרק בתוך כוס מים חמים כשהפקק מופנה כלפי מטה הנוזל הופך לגז ובוכנת המזרק עולה למעלה. איזה מבין המשפטים הבאים מסביר את התופעה:

א.     מספר חלקיקי האצטון שבמזרק גדל.

ב.      חלקיקי האצטון התרחקו זה מזה.

ג.      חלקיקי האצטון נעשו גדולים יותר.

ד.      חלקיקי האצטון הצטברו בחלקו העליון של המזרק.

5.      איזו תכונה אופיינית רק לחומר במצב צבירה מוצק?

א.     בין החלקיקים פועלים כוחות משיכה.                        ג. החלקיקים ערוכים בצורה מסודרת.

ב.      בין החלקיקים יש רִיק.                                                  ד. החומר בנוי מחלקיקים.

6.      מהירות חלקיקי גז אמוניה בטמפרטורת החדר היא מאות מטר לשנייה. למרות זאת, אם נשחרר בחדר סגור גז אמוניה במרחק של מטרים ספורים מאתנו, לא נבחין בריח האמוניה כעבור שנייה. מהו ההסבר לכך?

א.     חלקיקי האמוניה כבדים מאוד ולכן תנועתם איטית.

ב.      חלקיקי האמוניה מתנגשים בחלקיקי האוויר, וכיוון תנועתם משתנה לעיתים תכופות.

ג.      חלקיקי האמוניה מתערבבים עם חלקיקי האוויר, ולכן קשה לחוש בהם.

ד.       מספר חלקיקי האמוניה קטן בהשוואה למספר חלקיקי האוויר ולכן לא נחוש בהם.

 

7.      לתוך כלי זכוכית המכיל 200 סמ"ק מים הוסיפו 10 טיפות צבע מאכל ירוק. בתוך זמן קצר נצבעו המים בירוק. מה הגורם העיקרי להתערבבות המים והנוזל הירוק זה בזה?

א.     המרחק בין החלקיקים                                 ג. התנועה של החלקיקים

ב.      כוחות המשיכה בין החלקיקים                   ד. כל השובות נכונות

8.      מהירות התערבבות הנוזלים מושפעת מן הטמפרטורה. בחרו את הגרף המתאר את ההשפעה הזאת.
           גרף א                                גרף ב                                    גרף ג'                                                  גרף ד'  
תמונת הגרפים בסוף הדף

9.      פעולה ההפוכה לדחיסה של גז היא שאיבה. מה נכון לומר על מאפייני הגז בכלי בעל נפח קבוע לאחר ששואבים גז מתוכו :

א.     גם מספר החלקיקים וגם המרחק בין החלקיקים משתנים.                             

ב.      גם מהירות התנועה של החלקיקים וגם המרחק בין החלקיקים משתנים.

ג.      גם כוחות המשיכה בין החלקיקים וגם גודל החלקיקים משתנים.                   

ד.      גם כוחות המשיכה בין החלקיקים וגם המרחק בין החלקיקים משתנים.

 

10.   כיצד משפיעה עלייה בטמפרטורה על קצב תהליך הפעפוע (דיפוזיה) של חומרים.

א.     עליה בקצב הפעפוע.                          ג. ירידה בקצב הפעפוע.

ב.      אין השפעה על קצב הפעפוע             ד. ההשפעה תלויה בסוג החומר.

11.   מה מאפיין חומר בכל מצבי הצבירה שלו (מוצק, נוזל וגז)?

        א.        הנפח של החומר נשאר קבוע.                                               ג. המרחק שבין חלקיקי החומר נשאר קבוע.

        ב.        בין חלקיקי החומר יש אוויר.                                              ד. חלקיקי החומר נמצאים בתנועה מתמדת.

 

12.   כאשר מוזגים נוזל לתוך כלי כלשהו שנפחו גדול מנפח הנוזל, נפחו של הנוזל נותר כמות שהוא. מדוע אין הנוזל ממלא את כל נפח הכלי?

        א.        החלקיקים שבנוזל כבדים מדי.                                           ג. החלקיקים שבנוזל מושכים זה את זה.

        ב.        החלקיקים שבנוזל דבוקים זה לזה.                                   ד. נפחם של חלקיקי הנוזל גדול מדי.

13.   איזה מהמשפטים הבאים מסביר את ההבדל בין חומר מוצק בצורת גוש לחומר בצורת אבקה?

        א.        בין חלקיקי האבקה יש כוחות משיכה חזקים פחות מאשר בגוש החומר.

        ב.        בין חלקיקי האבקה יש רווחים קטנים יותר מאשר הרווחים בין חלקיקי הגוש.

        ג.        בגוש החלקיקים מושכים האחד את השני במשיכה חזקה מאוד.

        ד.        אין הבדל ברמת החלקיקים בין חומר בצורת גוש לאבקה של אותו החומר.

 

14.   איזו מהמאפיינים הבאים מסביר מדוע למוצק יש צורה קבועה?

א.     בין החלקיקים פועלים כוחות משיכה חזקים.                          ג. החלקיקים לא משנים את מקומם.

ב.      בין החלקיקים יש רִיק.                                                                 ד. המרחק בין החלקיקים קטן מאוד.

 

15.   מה ההסבר לכך שנוזל לא ניתן לדחיסה?

א.     בין חלקיקי הנוזל יש כוחות משיכה.                           ג. חלקיקי הנוזל מחליפים מקום עם השכנים.

ב.      בין חלקיקי הנוזל יש רווחים קטנים.                          ד. חלקיק הנוזל גדולים מאוד.

16.   לבקבוק זכוכית סגור המלא באוויר מוסיפים בעזרת משאבה עוד אוויר. איזה מהגורמים הבאים משתנה כתוצאה מהוספת האוויר. סמנו בעמודה המתאימה את תשובתכם.

הגורם

משתנה

לא משתנה

א. מספר החלקיקים בבקבוק

 

 

ב. המרחק בין החלקיקים

 

 

ג. מהירות התנועה של החלקיקים

 

 

ד. לחץ הגז בבקבוק

 

 

ה. הנפח הכולל של הגז בבקבוק

 

 

 

17.   לפניכם רשימה של תכונות. סמנו V בעמודה המתאימה לגבי החומר במצבי הצבירה השונים.

המאפיינים

מוצק

נוזל

גז

א.        בעל נפח קבוע

 

 

 

ב.        נפחו קבוע

 

 

 

ג.        מקבל את צורת הכלי שבו הוא נמצא

 

 

 

ד.        ניתן לדחיסה

 

 

 

ה.        זורם ממקום למקום