הרשמה

חדשות

  • 30/11/2017
  • 28/08/2017
  • 14/06/2017
סיור וירטואלי

ביולוגיה

ביוסיור

במסגרת בית הספר יצאה כיתתנו לסיור ביולוגי באתר נחל הירקון. הסיור התחלק לשלושה חלקים באזורים שונים של הנחל. במהלך הסיור ערכנו מדידות על מנת לבדוק את מצבם של מערכות אקולוגיות שונות בכל אחד מן החלקים.
בחלק הראשון (תל אפק) נמצאת בריכת חורף בעלת מערכת אקולוגית ייחודית, כיוון שבקיץ היא מתייבשת, ובחורף היא שוב מתמלאת. בבריכה זו יש יצורים חיים ובינהם בעיקר דו חיים כמו קרפדות.
לאחר מכן ראינו תעלה, שדרכה מזרימה רשות הטבע והגנים מים מהאגם אל הירקון, דבר שמביא לשיפור משמעותי של איכות המים.
החלק השני של הסיור היה בברכית הנופרים, נקודה שממנה גם מזרימים מים לירקון, אך בניגוד לבריכת החורף המים נמצאים שם לאורך כל ימות השנה והיא מכוסה בפרחי נופרים (פרחים צפים). בגדודי הבריכה אפשר היה לראות אקליפטוסים, צמחים טבולים ועצי ערבה. גם בבריכה זו ערכנו בדיקות, אך לא נמצאו שם הרבה מינים של יצורים חיים חוץ מגמביוזות כתוצאה משיטפון ומזג אוויר.
בחלק האחרון של סיורנו ראינו את המפגש בין מי ברז לבין הנחל המזוהם במוצקים והעיקר היה ניתן להבחין בקצף. אזור זה היה נטול מצמחייה וממגוון של בעלי חיים.

לסיום, הסיור היה מאוד מהנה, למדו הרבה על הנחל ומאפייניו בעזרת מדידת הגורמים הביוטיים (ספירת אורגניזמים) והא- ביוטיים (רוח, טמפרטורה, לחות), ובעיקר על מגוון המינים שיכולים להתקיים במערכות שונות בארץ בתנאים שונים.

 לתמונות...