הרשמה

חדשות

  • 30/11/2017
  • 28/08/2017
  • 14/06/2017
סיור וירטואלי

עתודה מדעית טכנולוגית

פרויקט " עתודה ומנהיגות מדעית טכנולוגית". 

בשנת הלימודים תשע"ב תפעל התוכנית ב 191 בתי ספר מהם  167 כיתות ז' ו 28 כתות ח' בבתי ספר שהשתתפו בפיילוט בתשע"א. מיסוד של תכנית למצוינות מדעית /טכנולוגית שתגדיל באופן משמעותי את ההיקף והאיכות של הבוגרים המסיימים עם תעודת בגרות במסלול "עתודה מדעית-טכנולוגית". 
התעודה תקנה לבוגריה השכלה מדעית מוגברת, פתח לכלל המקצועות והמסלולים האקדמיים ותספק להם יתרון משמעותי רחב כולל בונוס מיוחד בתנאי הקבלה למוסדות ההשכלה הגבוהה .
תעודת בגרות במסלול "עתודה מדעית טכנולוגית" היא תעודת בגרות הכוללת את צבר הבחינות הבאות:
  1. אנגלית - 5 יח"ל
  2. מתמטיקה - 5 יח"ל
  3. מקצועות הליבה ( חובה) - 8 יח"ל
  4. אחד ממקצועות מדעי הטבע ( פיסיקה או כימיה או ביולוגיה) - 5 יח"ל

תכנית מאפשרת לפתוח קבוצות למידה קטנות כדי לאפשר סביבת לימודים תומכת לתלמידים במקצועות מתמטיקה, מדעיים וטכנולוגיה . התלמידים המשתתפים בתכנית לומדים את תכנית הלימודים הרגילה, בדגש על תגבור לימודי בתחומי המדעים, הטכנולוגיה והמתמטיקה החל מחטיבת הביניים. למשרד החינוך יש דרישות גבוהות ובלתי מתפשרות מהתלמידים, תוך מתן תמיכה ברמה הלימודית, האישית , הרגשית וההתנהגותית.

מדד הצלחה לתלמיד הוא ציון מעל 70 בכל אחד מהמקצועות : מתמטיקה, מקצועות מדעיים ומקצוע טכנולוגי / מקצוע נוסף. תלמידים מתקשים מקבלים שעות פרטניות במסגרת יום לימודים בימי ו'. השנה בפרויקט משתתפות תלמידי שכבות ז, ח, י, יא.

מדד הצלחה ברמת בית הספר הינו שיעור התלמידים הממשיכים בכל שנה והוא יהיה מעל 90%. בנוסף שיעור התלמידים שבחרו להמשיך וללמוד במגמות מדעיות/ טכנולוגיות בסיום כיתה ט' יהיה מעל 70%.

בסוף שנה"ל תלמידים ניגשים למבחן משרד החינוך בתחומים בהם קיבלו תוספת שעות לעומת כיתות רגילות. תלמיד שלא יעמוד בקריטריונים המוגדרים על ידי משרד החינוך הועבר לכיתה אחרת.

בשנה"ל תשע"א בי"ס קיבל אות על העלאת שיעור התלמידים הלומדים לעתודה מדעית טכנולוגית ומקבלים תעודת בגרות איכותית ל- 19.7% לעומת 8.7% בשנה קודמת.