הרשמה

חדשות

  • 30/11/2017
  • 28/08/2017
  • 14/06/2017
סיור וירטואלי

חשמל

תכונות המעגל הטורי והמקבילי 

מתח וזרם חילופין סינוסואדלי

 חוק אוהם

שערים לוגים

ערכי נגדים 

לוגיקה 

תרגילים לכיתה יא 

תרגילים לכיתה יא (המשך) 

מערכות חשמל א' + דפי נוסחאות

מערכות חשמל ג'  + דפי נוסחאות 

מערכות פיקוד ובקרה א'  

מבחן לכיתה י' + דף נוסחאות

מבחן לכיתה יא' + דף נוסחאות 

מבחן לכיתה יב' + דף נוסחאות 

בגרות י'

 

מבחני בגרות כיתה י  חשמל :

י' 2008

י' 2009

י' 2010

י' 2011

י' 2012

 

מבחני בגרות  יא  חשמל :

יא' 2008

יא' 2009

יא' 2010

יא' 2011

יא' 2012

 

מבחני בגרות  יב חשמל :

יב' 2008

יב' 2009

יב' 2010

יב' 2011

יב' 2012

 

בקרה חיישנים

 

מבחני יג משולב במקצועות תורת החשמל + אלקטרוניקה א + מדידות + אנגלית טכנית + דפי נוסחאות :

2007

2008

2009

2010

2011

2012