הרשמה

חדשות

  • 30/11/2017
  • 28/08/2017
  • 14/06/2017
סיור וירטואלי

פיזיקה

 

מגמת פיסיקה      tema-13.gif

1. תוכנית הלימודים

2. סיורים לימודיים

3. בחנים\מבחנים על פי כיתות

4. עבודות הגשה

5. קישורים חשובים - מומלצים    

6. עבודות של  תלמידים בנושא אסטרונומיה  

[3]Di-[01].jpg נושאים מהפיזיקה

 

במסגרת לימודי הפיזיקה ברמת 5 יח"ל התלמידים לומדים שלושה נושאים עיקריים:

      Ü      מכאניקה

      Ü      אלקטרומגנטיות

      Ü      קרינה וחומר

      Ü      מעבדת חקר

מכאניקה

•         לימודי המכניקה מתחילים בכיתה ט‘ ונמשכים בכיתה י.

•         בסוף שנת הלימודים בכיתה י התלמידים נבחנים בבחינת בגרות.

                                                                           מה לומדים במכאניקה?

•         קינמאטיקה

•         דינאמיקה

•         התנע ושימורו

•         אנרגיה מכאנית ושימורה

•         מודל הגז האידיאלי

•         תנועה הרמונית פשוטה

•         כבידה

 

אלקטרומגנטיות

•         לימודי האלקטרומגנטיות – חשמל ומגנטיות- מתקיימים בכיתה יא.

•         בסוף שנת הלימודים בכיתה יא התלמידים נבחנים בבחינת בגרות.

 

מה לומדים באלקטרומגנטיות?

•         חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי

•         פוטנציאל חשמלי, קיבול וקבלים

•         מעגלי זרם ישר

•         השדה המגנטי

•         השראה אלקטרומגנטית

 

קרינה וחומר

•         לימודי קרינה וחומר מתקיימים  בכיתה יב .

•         בסוף שנת הלימודים בכיתה יב התלמידים נבחנים בבחינת בגרות.

מה לומדים בקרינה וחומר?

 

•         תופעות יסודיות של האור, ייצוג מהלך האור באמצעות קרניים

•         המושג "מודל", תפקידיו, המודל החלקיקי של האור

•         גלים מכניים ואלקטרומגנטיים

•         מבוא לתורת הקוונטים - המודל הדואלי של האור

•         מבנה האטום

•         מבוא לתורת הקוונטים - דואליות החומר

•         הגרעין ומבוא לחלקיקים יסודיים

 

בהצלחה  !