הרשמה

חדשות

  • 30/11/2017
  • 28/08/2017
  • 14/06/2017
סיור וירטואלי

מתמטיקה

מתמט.jpg

 

חומר למבחן משווה במתמטיקה לכיתה ז

חומר למבחן משווה במתמטיקה לכיתה ח

  מפמר 2010

פריטי מיצ"ב – ביטויים, ראייה תבניתית, טכניקה אלגברית

פריטי מיצ"בים – אי שוויונות

פריטי מיצ"בים – גאומטריה

פריטי מיצ"ב- חקר ופונקציות

פריטי מיצ"בים – היקף ושטח, מידות ומדידות 

 פריטי מיצ"בים – משוואות

פריטי מיצ"ב – פעולות חשבון ואמדן

פריטי מיצ"בים – שאלות מילוליות ואוריינות 

חזרה למבחן כיתה ח יחידות 1-8 מסלול ירוק

גאומטרייה אוריינות 

פרסום של תעריפי סוללר

 מגדלור

ממגורה

סולמות לפי הזמנה

 פונקציה קווית

משפטים בהנדסה

עבודה בסטטיסטיקה


 

 שאלונים ומקבצים במתמטיקה, הכנה למבחן מפמ"ר:
 - חוברת הכנה למפמר ז'
- מבחנים לדוגמא ז'
- שאלות חזרה למבחן ח'
 

תלמידי כיתה ח' - לקראת מבחן מעבר להקבצות :

חוברת מסכמת

מאגר שאלות מבחן 2013