הרשמה

חדשות

  • 30/11/2017
  • 28/08/2017
  • 14/06/2017
סיור וירטואלי

מה זה מסע ישראלי

מסע  ישראלי מבראשית"

"מסע ישראלי" הינו פרוייקט המבוסס על בירור גיבוש, וחיזוק הזהות היהודית, הישראלית והציונית של בני הנוער במדינת ישראל, על בסיס מסע מטלטל ומרגש בנופי ארץ ישראל. קהל היעד של המסע הינו בני נוער, בני כיתות י"א, והוא מקיף כ 12,000 תלמידים בשנה. משך המסע ששה ימים, מליל יום א' בשבוע, עד מוצאי שבת.
 התהליך החינוכי הכלול ב"מסע ישראלי - מבראשית" מתבסס על הכנה רבת-פנים במסגרת בית הספר קודם למסע, על חוויה אישית, חברתית ולאומית בעלת עוצמה ייחודית במהלך המסע עצמו, ועל סיכום הולם בעקבות המסע בשטח.
תוכנית המסע גובשה במשותף על ידי עמותת "מבראשית" ומטה תחום של"ח וידיעת הארץ במשרד החינוך ומופעלת הלכה למעשה החל משנה"ל תשס"ו. התוכנית מתווה עקרונות מוגדרים, המהווים מסגרת לדיון התאמה פרטני מול כל בית ספר, צרכיו ותפיסתו החינוכית. 
המסע בנוי על שני צירים: גיאוגרפי ורעיוני. על פי הציר הגיאוגרפי, נע כל מסע מקצוות הארץ דרך השפלה, אל סיומו ושיאו בירושלים.
בהתאמה להתקדמות הגיאוגרפית העולה לירושלים, הוגדרו מעגלי-השתייכות רעיוניים סביב רבדים שונים, בהם התלמיד עומד במרכז, ובוחן את שייכותו והזדהותו עם כל אחד מהם. אלה נמצאים על רצף ימי המסע, ומתקדמים מן המעגל הראשוני,הבסיסי והפנימי, אל המעגל המורכב, ה"כבד" והמכליל יותר, כדלהלן:
 

  " אני ועצמי ": מי אני? מהם חלומותיי ושאיפותיי? מהם יכולותיי? כיצד אני מתמודד/ת עם משברים או הצלחות? כל אלה ושאלות נוספות עולות מתוך השטח ובמעגלי דיון. את החוויה עוברים התלמידים במסלול מאתגר באיזורי קצה (מכתש רמון, מדבר יהודה, גוש מירון, כרמל), על ידי מסע נודד הנמשך כמעט יומיים,עם חווית "בדד", לינת שטח ובישולי שדה. 

 

2)" אני והקבוצה ": בירור משמעות הקבוצה בכלל וכלפי התלמיד בפרט, ומקומו הייחודי בה. את החוויה עוברים התלמידים בעזרת משימות אתגר קבוצתיות, בישול קבוצתי ומעגלי דיון הממחישים את יחסי הגומלין בין הפרטים בכיתה, את מקומו של הפרט בקבוצה בכלל, וכן כישורי מנהיגות ותקשורת בינאישיים. 
3)" אני והחברה ": בירור יחסי אל הקהילה, הבנת חשיבותה של החברה והפנמת המחויבות לה.הציר הגיאוגרפי מכתיב את מיקומה של חוויה זו: עיירות הפריפריה. שם עוברים התלמידים תהליך של התערות מקומית ראשונית, ששיאה ביישום על ידי התנדבות על פי הצרכים המקומיים של העיר. במסע אני תורם בעיר פריפריה, מחר בקהילה שלי.  

 

4)" אני ועם ישראל בארץ ישראל ": בירור מקומה של ארץ ישראל בתודעה היהודית והציונית, וזיקתי האישית אליה. מדוע אני כאן? מה קושר אותי דווקא לארץ הזאת? כיצד אני רואה את חיי כאן בעתיד? התלמידים נחשפים לשאלות אלה ודנים בהם דרך אתרי תנ"ך, אתרים הסטורים קדומים, אתרים מראשית הציונות ומפרקי התקומה של מדינת ישראל בשפלת יהודה ובדרך לירושלים.

 

5)" אני ומדינת ישראל ": בירור הרעיון הציוני והגשמתו, תוך בירור זיקתם של התלמידים למדינה. מה חשיבות המדינה? כיצד אני יכול לתרום לה? ומדוע? רובד זה מועבר בירושלים, דרך אתרים שונים כגון: יד ושם, הר הרצל, וגבעת התחמושת. לבסוף נמצא כל מסע בשבת בירושלים, וחווה את הרובד השישי- 

 

6)" אני והזהות היהודית שלי ":  במסגרת השבת, יורדים כל תלמידי המסעות לכותל לקבלת שבת, ומשם אל המשכה הצפוף של השבת, הכולל מעגלים וסיורים, שעניינם חיזוק הזהות היהודית וזיקתה לכל רובדי המסע. 

 

למסע קודמים מפגשי הכנה בביה"ס, ולאחריו מפגשי סיכום. המסע כולו שזור בטקסים שהוכנו מראש על ידי התלמידים, וביחידות סדנאיות, המעבדות את החוויות השונות. כל אחד מימי המסע, נפתח ב"נץ קפה" - לימוד כיתתי עם נץ החמה, על כוס קפה, בזיקה לרובד הרעיוני הנחווה באותו יום. בסיום היום מתקיים מעגל סיכום.  מדריכי המסע הינם מנחים, לא פחות ממה שהם מדריכי טיולים, והם למעשה מובילים תהליך קבוצתי דינמי עמוק ומשמעותי.