הרשמה

חדשות

  • 30/11/2017
  • 28/08/2017
  • 14/06/2017
סיור וירטואלי

ביולוגיה

אנו מקדמים בברכה את כל התלמידים, ומאחלים לכולם הצלחה בלימודים. ברכות חמות לתלמידים שבחרו נכון והצטרפו למגמה הביולוגית, כי מקצוע הביולוגיה מכוון גבוה.

מדעי הטבע בכלל, והביולוגיה בפרט, נותנים בידי התלמידים כלים להסתכל על העולם ולהבין את התופעות שמסביבנו. באמצעות מדע הביולוגיה התלמידים מנסים להבין ולהסביר תופעות הקשורות לעולם היצורים החיים. לימוד הביולוגיה מקנה ללומד ידע על עצמו כאדם ועל היצורים האחרים שבסביבתו. העיסוק המדעי כרוך בשימוש בדרך החקר, בחשיבה ביקורתית, בתקשורת בין אנשי מדע תוך התייחסות לזיקה שבין המדע לבין החברה. לימוד הביולוגיה מאפשר לתלמידים לראות את החוקיות, ההרמוניה, הניגודים והיופי של העולם הסובב אותנו.

בית ספרנו, כבית ספר התיישבותי, הצטרף לתוכנית הלימודים החדשה בביולוגיה המגמה הביולוגית מתחילה מכיתה י' עד י"ב. תלמידי המגמה מתמחים בביולוגיה ברמה מוגברת (5 יח"ל). לכל תלמיד יש אפשרות לבצע עבודת גמר ולזכות ב- 4 יח"ל נוספות. כמו כן, תלמידי המגמה לומדים חקלאות עיונית ומעשית המזכה אותם ב- 5 יח"ל נוספות.

 

תוכנית הלימודים ברמה המוגברת

  1. נושאי חובה :

נושאי החובה מהווים את הליבה בתחום התוכן. במסגרת נושאי החובה התלמיד ילמד בכיתות י'-י"א שלושה נושאים: מבוא לביולוגיה של גוף האדם, התא-מבנה ופעילות ואקולוגיה. בתום הלימודים בכיתה י"א התלמיד ייבחן בהיקף של 1.5 יח"ל.

  1. נושאי בחירה :

ישנם 7 נושאי בחירה המחולקים לשתי קבוצות. התלמיד לומד ונבחן על שני נושאים מתוך השבעה. הבחינה מתקיימת בכיתה י"ב בהיקף של 0.9 יח"ל

  1. ניתוח מחקר מדעי (  unseen  ) :

התלמיד רוכש מיומנויות לקריאה והבנה של מאמר מדעי. בכיתה י"ב הוא נבחן על מאמר בהיקף של 0.6 יח"ל.

  1. בחינה מעשית במעבדה :

במסגרת הניסויים המבוצעים במעבדה, התלמיד לומד מיומנויות חקר ומיומנויות טכניות בביצוע ניסויים. בכיתה י"ב התלמיד נבחן בעבודה מעשית בהיקף של 1 יח"ל.

  1. עבודת מחקר (פרויקט אישי) :

התלמיד מבצע בפועל מחקר מדעי. נושאי המחקר המדעי הם רבים ומגוונים. המחקר המדעי, הנעשה במשק החקלאי, קשור לתחומי האקולוגיה (טיהור מים באגנים ירוקים וגידול צמחים בחממה). המבחן על הפרויקט האישי נעשה בעל פה בכיתה י"ב בהיקף של 1 יח"ל.

 

לסיכום, ניתן לראות, כי הלימודים במגמה הביולוגית הם עשירים, מגוונים ומלאי עניין. מניסיון העבר אפשר לומר בביטחון, כי מרבית התלמידים עומדים בהצלחה רבה באתגרים הלימודיים שהמגמה מציבה.

אנו תקווה, כי לימודי ביולוגיה יפתחו בתלמידים יחס חיובי לנוף הארץ, לחי ולצומח שבה ולטבע בכלל, ויאפשרו להם להכיר ולהבין את מעמדו ואחריותו של האדם בשמירת ערכי הטבע.