הרשמה

חדשות

  • 30/11/2017
  • 28/08/2017
  • 14/06/2017
סיור וירטואלי

פיזיקה

 
פיסיקה היא הקשר בין כל מה שקורה ביקום. למידת הפיסיקה היא הבנת העולם שסביבנו. מדוע לוויינים אינם נופלים? מדוע בסיבוב בכביש מהיר בונים את הכביש נטויכיצד פועל מנוע חשמלי? כיצד נקבע גובה הצליל בכלי הנגינה השונים? ועוד... . בעולם המודרני הבנת הפיסיקה תורמת לכל אדם:  לחוקר. למהנדס. לטכנאי. לרופא - להכרת הציוד הרפואי. רקדן ולספורטאי - לפעולה יעילה ובריאה. לכל אדם החי בעולמנו.

מטרות המגמה  

1. הקניית כלים ופיתוח החשיבה המדעית .
2. גירוי הסקרנות המדעית והקניית ידע בסיסי בפיזיקה.

דרישות הקבלה

1. סקרנות טבעית של מגלי עולם...ציון בפיזיקה – 80 (לפחות)

  1. 4,5  יח"ל מתמטיקה
  2. רצון ונכונות להשקיע בלימודים.  
    מבנה הלימודים: מבנה יחידות הלימוד וסה"כ היחידות לבגרות

 מכאניקה      ( 1.5 יח"ל)

•         לימודי המכניקה מתחילים בכיתה ט‘ ונמשכים בכיתה י.

•         בסוף שנת הלימודים בכיתה י התלמידים נבחנים בבחינת בגרות.

אלקטרומגנטיות ( 1.5 יח"ל)

•         לימודי האלקטרומגנטיות – חשמל ומגנטיות- מתקיימים בכיתה יא.

•         בסוף שנת הלימודים בכיתה יא התלמידים נבחנים בבחינת בגרות.

קרינה וחומר 1 )  יח"ל

•         לימודי קרינה וחומר מתקיימים בכיתה י'ב .

•         בסוף שנת הלימודים בכיתה י'ב התלמידים נבחנים בבחינת בגרות.

מעבדה    1 )  יח"ל )                                                                                                                         

•         בסוף שנת הלימודים בכיתה י'ב התלמידים נבחנים בבחינת מעבדה .                  סה"כ: 5 יח"ל  

   מדוע כדאי לכם לבחור בפיזיקה כמקצוע מורחב?

 יש תשובות רבות. אחת החשובות שבהן היא היתרון בעת הקבלה למוסדות להשכלה גבוהה.בחינת הבגרות בפיזיקה       בהיקף של 5 יח"ל עונה על דרישות הקבלה של כל המוסדות להשכלה גבוהה במדע, בהנדסה ובכל הפקולטות היוקרתיות והמבוקשות ביותר, ומקנה בונוס של 30% בתחשיב ממוצע ציוני הבגרות.

         דוגמה לחישוב :

 

יח"ל

ציון

מקדם הטבה

ציון משופר

משקל

מכפלה

פיסיקה

5

78

1.3

101.4

5

507


 

 

 

1.בבית הספר  לרפואה ורפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב פיזיקה בהיקף של 5 י''ל היאתנאיקבלה לשנה א' .

2.בטכניון מתקבלים למסלולים לפיסיקה, להנדסת חומרים ופיסיקה, להנדסהביורפואית, למתמטיקה-פיסיקה ולהנדסת      חשמל-פיסיקה, התלמידים שעמדו בבחינת הבגרות בפיזיקה בהיקף של 5 י''ל לפחות בציון 70 לפחות, פטורים מלימודי פיסיקה.

3. בנוסחה לחישוב סף הקבלה לפקולטה למדעי ההנדסה באוניברסיטת בן גוריון יש איבר הנקרא איבר הפיזיקה. סיכוייהם של תלמידים שלא נבחנו בחינת בגרות בפיזיקה בהיקף של 5 י''ל לעבור את סף הקבלה קלוש.

4. באוניברסיטת בר –אילן ברוב המסלולים בפקולטה למדעי החיים (מדעי החיים מורחב, ביוטכנולוגיה, מדעי המעבדה הקלינית) סטודנטים שלמדו בתיכון פיזיקה בהיקף של 4 יחידות לימוד ומעלה בתיכון והשיגו ציון 80 לפחות פטורים מקורסי הפיזיקה בשנה א' ללימודיהם.