הרשמה

חדשות

 • 30/11/2017
 • 28/08/2017
 • 14/06/2017
סיור וירטואלי

טיהור וטיוב מים

טיהור מים

בשנה שעברה הוחל בפרויקט ללימוד התהליכים הכימיים המתרחשים בתווך נקבובי כאשר זורמים בו מים המכילים כימיקלים. המתקן שהוקם שימש את תלמידי כיתות י"א ו-י"ב לביצוע ניסויים עבור כתיבת הפרויקטים במדעי החיים והחקלאות. בנוסף, משמש המתקן לניסויים עבור תלמידים שיכתבו את עבודת הגמר שלהם בנושא טיהור מים אפורים.

במקביל, החלק פרויקט מיחזור פסולת אורגנית מוצקה באמצעות מתקני קומפוסט.3  תלמידים נטלו חלק בתפעול המתקנים ויכתבו את עבודת הגמר שלהם בנושא זה.

מתקן ניסיוני נוסף שהחלה הקמתו בכפר, הוא בריכות לטיהור מים באמצעות שילוב בין קרקע וצמחים - "אגנים ירוקים". בשנה זו יחל ניסוי מקדים לבחינה מקדימה של מתקן זה. הקו המנחה של כל המתקנים המשמשים את התלמידים לכתיבת פרוייקטים ועבודות גמר הוא מיחזור ואיכות סביבה שזה איכות חיים. היעד הסופי של המערכות שהוקמו ויוקמו בכפר הוא הפרחת מגרש הכדורגל. הצלחת הפרוייקט תיצור מצב בו מים המטוהרים בכפר ישמשו להשקיית הדשא במגרש הכדורגל, מהדשא שיקצר נייצר קומפוסט אשר ישמש לגידולים האורגניים בחממות הכפר.

היעדים שאנו מציבים לעצמנו לשנת הלימודים תשס"ג כוללים:

 1. הקמת מערכת ניסויית לבחינת האפשרויות לגידול דשא במים אפורים בה ייטלו חלק 16 מתלמידי כיתה י"א במסגרת כתיבת הפרויקטים במדעי החיים והחקלאות.
 2. שדרוג מערכת טיהור המים לשם ביצוע ניסויים נוספים עבור כתיבת עבודות גמר.
 3. ייצור קומפוסט מפסולת אורגנית מוצקה המיוצרת בכפר ובחינת המאפיינים הכימיים והפיזיקליים של התוצר ע"י תלמידים שיכתבו את עבודות הגמר שלהם בנושא זה.
 4. ביצוע ניסויים מקדימים והמשך הקמת מערכת "האגנים הירוקים"
 5. 2 עד 3 תלמידי הפנימייה יונחו באופן צמוד בכתיבת עבודות גמר (צמודות) בנושאים שייקבעו בהמשך.
   

חקלאות, מיחזור ומודעות לסביבה

פרויקט א - תהליכים בטיהור מים (בעשייה)

לימוד תהליכים בטיהור מים, מעבר מים דרך עמודות של קרקעות שונות. תמיסה המדמה בהרכבה הכימי מים אפורים.
הבדיקות: מהוות מדדים באיכות מים מחד וערך הזנתי או לחילופין רעילות לצמח מאידך.
הטפולים: סוג הקרקע, קצב זרימה, משטר זרימה.
ניסוי צמחים: השפעת המים לפני ואחרי הטיפול

פרויקט ב - יצור קומפוסט (בביצוע)

קומפוסט - תכנית רב שלבית

 1. רכישת מיומנות ביצור קומפוסט במתקני קומפוסיטציה גדולים.
 2. החומרים: פסולת מטבח (אורגנית), גינה וגזם
 3. בדיקת ההוספה החד פעמית או לחילופין בהתאם לקצב יצור הפסולת בכפר.
 4. בדיקת המאפינים הכימים - פזה מוצקה ומסיסה.
 5. בדיקת ההתאמה כמרכיב בתערובת מצעי גידול - מדדים פיזיקליים.
 6. בדיקת האפשרות לגידול צמחי נוי וירקות במצעים אלה.
 7. הנחייה לנוהל הפרדה במקור של פסולת המטבח.
 8. הצבת מתקנים בסמוך למטבח, חממה ומדשאות
 9. הפיכת יצור הקומפוסט לחלק משגרת חיים וכתחליף חלקי לפינוי הפסולת

כל השלבים לעיל, יבוצעו על ידי תלמידי עבודות הגמר פרויקט ג - אגנים ירוקים - סכמת המתחם סכמת אגן בודד

פרויקט ג - אגנים ירוקים (בתכנון)water.jpg

שיקולים בתכנון:

 • שיתוף פעולה עם חברה הנדסית.

 

 • הפרדת מים במקור והובלתם.

water1.jpg

 

 • אשורים ממשרד הבריאות.

 

 • אשורים מהאגף.

 

 • תכנון המערכת לספיקה של בין 5-10 מ''ק ליום.

הערות:
המערכת תהוה מערכת ניסוית לצבירת ידע בתחום. התלמידים ייקחו חלק בתכנון, בהקמה ובלימוד פעולת המערכת