הרשמה

חדשות

  • 30/11/2017
  • 28/08/2017
  • 14/06/2017
סיור וירטואלי

משק חקלאי


 

המשק החקלאי בכפר הנוער ע"ש יוענה ז'בוטינסקי

החקלאות הישראלית חוותה בעשורים האחרונים דעיכה וצמצום לצד שיפורים טכנולוגיים והגדלת התפוקה. לתמורות הללו הייתה גם השפעה משמעותית על החינוך החקלאי. כפר הנוער יוענה ז'בוטינסקי הוא דוגמה מאפיינת לכך. ממשק חקלאי רחב היקף המכיל את מירב ענפי החקלאות הקלאסית (פרדסים, גידולי שדה, לול, רפת), הפך משק יוענה למשק קטן (מאד) המתאפיין בהתמחויות חקלאיות (טיהור מים, מכוורת, ירקות אורגניים). לצמצום המשק החקלאי בשנים האחרונות הייתה השפעה גם על לימודי החקלאות בבית הספר. העבודה של תלמידים במשק כמעט פסקה בעוד שהתרחבה מאד מגמת לימוד החקלאות לבגרות, ומספר עבודות החקר בתחום החקלאות גדל לאין שיעור (והוא מהגבוהים בארץ) .

השנה עושה המשק החקלאי ביוענה צעד משמעותי לקראת מציאת איזון טוב יותר בין גישת המצוינות המדעית החקלאית, לבין היותה של העבודה החקלאית כלי חינוכי מהמדרגה הראשונה. תפישת העולם שלנו במשק החקלאי היא שהתלמיד צריך לחוות את החקלאות גם כאחת מהחזיתות הטכנולוגיות החשובות בדורנו, אבל גם כמקום שבו עבודה, אחריות, צמיחה, תפוקה והפשלת שרוולים הם מפתח להישגים גבוהים ולהתפתחות אישית.

לשם כך אנחנו מקימים השנה ענפים חדשים-ישנים: הוקם לול חופש שבו תטלנה התרנגולות שלנו מדי יום ביצים מובחרות להנאת התלמידים, הוריהם והמורים שלהם. הוקם גם דיר עזים המיועד בהמשך להניב חלב וגבינות משובחות. יחד עם הענפים הותיקים יותר; המכוורת, ענף הירקות וענף טיהור המים, ענפים אלה מפעילים את תלמידי ביה"ס בעבודה יומיומית, שהיא חווייתית, התנסותית, מעניינת ומאתגרת. בשיתוף מלא עם התלמידים, אנחנו מייצרים מוצרים חקלאיים מובחרים ואטרקטיביים במיוחד, ובהם: דבש טבעי וטהור, פרופוליס, נרות משעוות דבורים, שקיקי צמחי תה ריחניים, ירקות אורגניים, גבינות עזים מעולות, ביצי חופש, ליקרים ועוד.

אנחנו במשק החקלאי מבקשים לברך את התלמידים של כפר הנוער יוענה ז'בוטינסקי, את הוריהם ואת מוריהם בשנה חקלאית מוצלחת, פורייה ומהנה במיוחד.

מקווים לראות את כולכם אצלנו במשק

אורי כץ

מרכז המשק החקלאי

כפר הנוער עתיד ע"ש יוענה ז'וטינסקי

באר יעקב