הרשמה

חדשות

  • 30/11/2017
  • 28/08/2017
  • 14/06/2017
סיור וירטואלי

תקנון בית הספר

 

תקנון תלמידי בית הספר "יוהנה זבוטינסקי"

 

תפקיד בית הספר הוא לחנך לדרך ארץ, סובלנות וכבוד הדדי , תוך מתן דוגמא אישית.

אנו מאמינים - בחינוך לסובלנות ולכבוד הדדי, ומוקיעים כל מעשי אלימות .

נעשה את המיטב  והמרב ליצירת אוירה נעימה, לשיפור איכות החיים תוך מתן
כבוד הדדי ושמירה על זכויות התלמידים והמורים.

זכותו של אדם להביע דעותיו מחשבותיו ורגשותיו, בדרך ארץ, כפי שכבר נאמר:

"דרך ארץ קדמה לתורה ואין תורה בלי דרך ארץ".

על יסוד כל אלה חובר תקנון בית הספר, חוקים ונהלים אינם נתונים לבחירה אישית
,ולכן על התלמידים, המורים והעובדים למלא אחריהם.

לתקנון מלא: