הרשמה

חדשות

  • 30/11/2017
  • 28/08/2017
  • 14/06/2017
סיור וירטואלי

חינוך חברתי

תכנון הפעילות החברתית לשנה"ל תש"ע
מערך הפעילויות החינוכיות והחברתיות בבית-ספרנו מתבסס על התפיסה הרואה בתלמיד אדם עצמאי, בעל צרכים ודרכי חשיבה. הוא חלק מתוך מערכת , שלה תפקיד בעיצוב אישיותו דרך מתן ערכים אוניברסליים ולאומיים.
מטרותינו הן: 
 - חשיפת התלמיד לתחומי אמנות שונים: אמנות פלסטית,תיאטרון, מחול,קולנוע, מוסיקה ועוד.(בראיה שש-שנתית) חיזוק תחושת השייכות למדינה,לעם ולתרבות ישראל. - חשיפת התלמיד לבעיות לאומיות וחברתיות כדי להכשירו להיות אזרח בעל זכויות וחובות,הלוקח חלק בנעשה בחברה.
פיתוח אקלים בית-ספרי נעים,תוך הבנה ושיתוף בין תלמיד לתלמיד, בין תלמיד למורה ובין תלמיד להנהלה כשהתלמיד מעורה בנעשה בביה"ס. - טיפוח סביבה חברתית,המעודדת לקיחת אחריות של הפרט לסביבה ולקהילה.
   נקיים דיונים בתחומים שונים כגון: דמוקרטיה,תפקיד הפרט בחברה(הזולת ואני), הכנה לצה"ל וכו' כחלק מתוך מערכת של זכויות וחובות. נושאים חברתיים נוספים בהם נדון יפורטו בהמשך בהתאם לשכבות הגיל של התלמידים. הנושאים יהיו מלווים בעזרים דידקטיים ואחרים כגון: תערוכות ניידות ממוזיאון תא',מפגשי תרבות והצגות.כל אלה תפקידם ליצור תהליך למידה חוויתי וידידותי אשר יצור הפנמה של הנושאים. 
 
רכזת חינוך חברתי- שרה דאר